Curs formator
 • Tip curs: perfectionare
 • formator 8Data de incepere curs: 5 aprilie 2014
 • Durata: 4 zile
 • Ultima zi de inscriere este data de incepere a cursului
 • Pret: 450 lei
 • Discount: 5% (pentru grupuri mai mari de 3 persoane)
 • Certificat de absolvire: eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
 • Valabilitate certificat: Va da posibilitatea de predare a oricarei specializari sau ocupatii in care sunteti calificat
 • Vezi certificat de absolvire
 • Nivel de acces: studii superioare
 • Posibilitate de deplasare la sediul clientului 
 • Localitate desfasurare curs: Sibiu

 

Competente dobandite:

 

1. Pregatirea formarii;
2. Realizarea activitatilor de formare;
3. Evaluarea participantilor la formare;
4. Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
5. Marketing-ul formarii;
6. Proiectarea programelor de formare;
7. Organizarea programelor si a stagiilor de formare;
8. Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

 

Descriere detaliata:


Acest standard ocupaţional cuprinde competenţe obligatorii (de bază), care trebuie
demonstrate de toţi formatorii numiţi mai sus, indiferent de nivelul de calificare (inclusiv
maiştrii de ucenicie) şi competenţe opţionale, care trebuie demonstrate cu precădere de
anumite categorii de formatori. Formatorii care deţin numai competenţele de bază (obligatorii),realizează, de regulă, un program de formare conceput de alţi formatori, pot lucra în echipe cu alţi formatori, pot îndruma practica în producţie şi pregătirea ucenicilor. Competenţele opţionale vor fi formate numai împreună cu sau ulterior dobândirii / evaluării competenţelor de bază (obligatorii), conţinutul lor fiind adiacent competenţelor de bază.
Astfel, formatorii implicaţi în managementul programelor de formare şi / sau personalul
furnizorilor de formare cu funcţii manageriale vor deţine, în funcţie de domeniul de
specializare, una sau mai multe dintre unităţile opţionale de competenţă (Marketing-ul
formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi a stagiilor de
formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de formare).
Formatorii care lucrează cu participanţi la formare la niveluri superioare de calificare vor trebui să probeze deţinerea unităţii de competenţă „Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare”.


Formatorii vor trebui să dovedească toate competenţele cuprinse în SO.
Experţii implicaţi în evaluarea programelor de formare profesională a adulţilor în vederea autorizării şi în monitorizarea acestora vor dovedi deţinerea competenţei de Evaluare, revizuire şi asigurarea calităţii programelor - inclusiv a stagiilor - de formare.