Cum ma inscriu?

Personal, la sediul din:

Sibiu, B-dul Victoriei nr.42, et.2 (peste drum de bazinul Olimpia, deasupra mag. Billa, et.2)

Program pentru inscrieri: LUNI-VINERI orele 10-18

 

Telefonic la numarul de tel. 0753 19 25 25

 

 

On-line, prin intermediul forumarului de inscriere, prin care se pot trimite copiile actelor necesare, accesand pentru achitarea valorii cursului, modalitati de plata.

 

Pentru inscrierea la cursurile de initiere si calificare profesionala, este nevoie de alcatuirea unui dosar, ce trebuie sa contina urmatoarele acte:

- copie buletin

- copie certificat de nastere

- copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)

- copie ultima diploma de studii

- adeverinta medicala (obtinuta de la medicul de familie, cu specificatia clinic sanatos).

Actele pot fi aduse in original, pentru a fi copiate la sediul nostru. Nu este necesara legalizarea acestora.

 

Pentru inscrierea la cursurile de specializare si perfectionare, precum si pentru inscrierea la cursul de igiena, este necesara doar cartea de identitate.

 

In cazul cursului de igiena, este necesara doar copia buletinelor persoanelor care participa la curs.

 

La inscriere, se incheie un contract de formare profesionala, in care sunt precizate toate conditiile de desfasurare a cursului, obligatiile beneficiarului, precum si cele ale furnizorului de formare profesionala.

Dupa finalizarea cursului, se organizeaza un examen final, in urma caruia se elibereaza certificatul de initiere, calificare, specializare, perfectionare (dupa caz).